Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Ordenen en organiseren

Hoe zet ik een goede les in elkaar? Wat wil ik eigenlijk tijdens mijn les bereiken en hoe kan ik dat realiseren? Vragen die horen bij de voorbereiding van een onderwijsmoment.

Deze lade uit de gereedschapskist heeft de kleur blauw. De lade is gevuld met onderdelen die je allemaal apart kunt bespreken en trainen. Deze trainingen gaan over de zakelijke kant van het leerproces. Van ‘doelen stellen’ tot ‘differentiëren’.

Communiceren en creëren

Hoe vang ik de aandacht bij het onderwerp? Hoe houd ik gedurende mijn verhaal de aandacht vast? Dit zijn vragen die horen bij de lade van het communiceren en creëren.

Deze lade heeft de kleur rood en staat voor de warme, de contactuele kant van het leerproces. De lade bestaat uit allerlei trainingen die los van elkaar of in een serie te volgen zijn. Van ‘observeren’ en ‘interactie sturen’ tot ‘vragen stellen’ en ‘openheid creëren’.

Middelen en materialen

Op welke manier kan ik tijdens mijn onderwijs werken met een casus? En hoe weet ik of ik de juiste werkvorm kies om mijn doel te bereiken? Hoe zet ik werkvormen eigenlijk in? Met de inhoud van deze lade vol met trainingen over middelen en materialen kom je verder!

Deze lade heeft de kleur geel. Dit zijn de onderwijskundige lekkernijen, de M&M’s. Wil ik een goed georganiseerde les geven en goed in contact zijn met mijn doelgroep? Dan heb ik allerlei materialen nodig, variërend van ‘werkvormen’, ‘opdrachten’ en ‘spraak en stem’ tot ‘verhalen’, ‘symbolen’ en ‘theologische concepten en begrippen’.

Toerusting

In gesprek op de club of vereniging

22 juni 2021
Het liefst wil je als leidinggevende, in het bespreken van je thema, de jongeren aan het woord krijgen. Wat denken ze over het thema? Welke gedachten …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Lichaamstaal bij het geven van catechese

5 april 2022
Waar moet je als catecheet op letten, als het gaat om lichaamstaal, gebaren, kleding? Wat zeg je allemaal zonder woorden?
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Prikkelende pedagogiek: omdat het onze opdracht is

19 mei 2021
Onderstaand artikel verscheen als samenvatting van een lezing van dr. G.A. van den Brink die hij op het Driestar College in Gouda hield voor …
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Godsdienstige vorming door middel van vertelling

6 november 2020
Waarom zou je een verhaal vertellen? Daar zijn heel veel redenen voor. Bekijk de video door Laurens Snoek.
Ontwikkeld door Evangeliestek

Jongeren en Gods wetten? Botsing na botsing

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Wie goed wil dóén, moet eerst goed kijken

5 januari 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Geef de boodschap een natuurlijke bedding

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Wees een verbinder die begrijpt

6 november 2020
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Een Bijbelse en bij hun leeftijd passende spiegel

19 mei 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Hoe krijg je een groep aan het praten?

19 mei 2021
Dit citaat komt uit het boekje ‘Daadkracht’, geschreven door Laurens Snoek. De citaten zijn ‘denkprikkels’ voor opvoeders die betrokken zijn op …
Ontwikkeld door Doeners in de kerk

Geef catechisant praktisch huiswerk mee

10 november 2022
Catechetisch onderwijs omvat leer en leven. Dat weten de meeste catecheten. Hoe oefenen we jongeren in de praktijk van het christenleven?
Ontwikkeld door Goed in Vorm

Hoe vertel je over gewelddadige geschiedenissen uit de Bijbel?

6 november 2020
De uitdaging van het vertellen van Bijbelverhalen is al een hele grote. Maar wat nu als je moet vertellen over een gewelddadige geschiedenis? Hoe pak …
Ontwikkeld door Evangeliestek

Samenwerking

Het project ‘de gereedschapskist’ is een samenwerking van de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA), de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) en het Interkerkelijk Kennis Centrum (IKC).

De praktijk van geloofsonderwijs beslaat een groot deel van het werkveld van een HBO theoloog, een universitair geschoolde theoloog en van vrijwilligers in de kerk. Met het oog op deze praktijk is dit project gestart. Vakdidactiek krijgt verhoudingsgewijs nog weinig aandacht in theologie-opleidingen. Vrijwilligers in de kerk staan vaak voor groepen zonder enige vooropleiding. Met dit samenwerkingsproject hopen de we de ambtsdragers, leidinggevenden, docenten, catecheten en kinderwerkers te dienen.