Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Ordenen en organiseren

Hoe zet ik een goede les in elkaar? Wat wil ik eigenlijk tijdens mijn les bereiken en hoe kan ik dat realiseren? Vragen die horen bij de voorbereiding van een onderwijsmoment.

Deze lade uit de gereedschapskist heeft de kleur blauw. De lade is gevuld met onderdelen die je allemaal apart kunt bespreken en trainen. Deze trainingen gaan over de zakelijke kant van het leerproces. Van ‘doelen stellen’ tot ‘differentiëren’.

Communiceren en creëren

Hoe vang ik de aandacht bij het onderwerp? Hoe houd ik gedurende mijn verhaal de aandacht vast? Dit zijn vragen die horen bij de lade van het communiceren en creëren.

Deze lade heeft de kleur rood en staat voor de warme, de contactuele kant van het leerproces. De lade bestaat uit allerlei trainingen die los van elkaar of in een serie te volgen zijn. Van ‘observeren’ en ‘interactie sturen’ tot ‘vragen stellen’ en ‘openheid creëren’.

Middelen en materialen

Op welke manier kan ik tijdens mijn onderwijs werken met een casus? En hoe weet ik of ik de juiste werkvorm kies om mijn doel te bereiken? Hoe zet ik werkvormen eigenlijk in? Met de inhoud van deze lade vol met trainingen over middelen en materialen kom je verder!

Deze lade heeft de kleur geel. Dit zijn de onderwijskundige lekkernijen, de M&M’s. Wil ik een goed georganiseerde les geven en goed in contact zijn met mijn doelgroep? Dan heb ik allerlei materialen nodig, variërend van ‘werkvormen’, ‘opdrachten’ en ‘spraak en stem’ tot ‘verhalen’, ‘symbolen’ en ‘theologische concepten en begrippen’.

Toerusting

Samenwerking

Het project ‘de gereedschapskist’ is een samenwerking van de Theologische Universiteit in Apeldoorn (TUA), de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) en het Interkerkelijk Kennis Centrum (IKC).

De praktijk van geloofsonderwijs beslaat een groot deel van het werkveld van een HBO theoloog, een universitair geschoolde theoloog en van vrijwilligers in de kerk. Met het oog op deze praktijk is dit project gestart. Vakdidactiek krijgt verhoudingsgewijs nog weinig aandacht in theologie-opleidingen. Vrijwilligers in de kerk staan vaak voor groepen zonder enige vooropleiding. Met dit samenwerkingsproject hopen de we de ambtsdragers, leidinggevenden, docenten, catecheten en kinderwerkers te dienen.