Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Wanneer kun je nu zeggen: dit was een geslaagde les? Deze training geeft je daarvoor inzichten, ideeën en oefeningen. Enerzijds gaat het om voortdurend waarnemen: hóé wordt geleerd en is dat effectief? Evalueren dus. Anderzijds gaat het om gericht peilen van de leeropbrengst: wát wordt er geleerd? Toetsen dus.

Terug naar het aanbod