Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Wie met een groep communiceert geeft en krijgt voortdurend feedback. Soms bewust, vaak onbewust. De ene keer noem je het ‘kritiek’, de andere keer ‘een helpende vraag’. En ondertussen reageer je op allerlei non-verbale signalen uit de groep en reageert de groep op jou. Feedback is een sterk middel om het leren te bevorderen, maar dan alleen als je houding te typeren is als: ik sta met open handen in de klas.

Terug naar het aanbod