Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Elk uitgebreid landschap heeft grotere en kleinere wegen die je op allerlei plaatsen brengen. Elke religie of levensovertuiging heeft verhalen die dezelfde functie vervullen: ze brengen je bij allerlei aspecten van het betreffende geloof die je moet weten om het te begrijpen en te leren kennen. Je moet dus in staat zijn zinvol les te geven over en aan de hand van religieuze verhalen, meer nog: je moet in staat zijn zulke verhalen te vertellen. Dat is te leren!

Terug naar het aanbod