Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Geloof en religie zijn altijd nauw verbonden met belangrijke of invloedrijke gebeurtenissen in het leven: bestaanservaringen, die levensvragen oproepen. Schenk je er geen aandacht aan, dan blijven geloof en religie een aparte werkelijkheid waarover je slechts informatie verschaft. Werk je ermee, dan blijken geloof en religie nieuwe perspectieven te openen op het leven van je leerlingen en krijgt levensbeschouwelijk onderwijs vormende kracht.

Terug naar het aanbod