Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Wegwerkzaamheden vragen om specifieke aanwijzingen voor het verkeer: het matrixbord geleidt alle automobilisten als vanzelf naar één rijbaan, een dagelijks ritueel. Elke levensovertuiging of religie bevat zulke rituelen: vaste aanwijzingen, gewoonten en handelingen die horen bij een belangrijk aspect van het geloof. Wie lesgeeft over geloof en religie moet (religieuze) rituelen dus kunnen uitleggen en leerlingen kunnen meenemen in de achtergrond ervan.

Beeld: met toestemming overgenomen van EBO van Weel

Terug naar het aanbod