Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Taal is het communicatiemiddel bij uitstek. Onder taal valt heel veel: woordkeus en zinsopbouw, maar ook intonatie en stemming. Het bevordert het leerproces van je groep als je met taal kunt spelen.

Beeld: David Chief (Flickr)

Terug naar het aanbod