Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Een les staat of valt met de kwaliteit van de instructie: je omschrijft de leeractiviteiten en licht die toe. Een goede instructie zorgt ervoor dat de groep je helemaal volgt en de opdrachten kan gaan uitvoeren. Wat zo’n goede instructie kenmerkt en hoe je je daarin oefent, is de inhoud van deze training.

Terug naar het aanbod