Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Groepswerk kan het leren van een grote groep sterk bevorderen. Je geeft de groepjes eigen verantwoordelijkheid, maar blijft ze wel aansturen. Dat vraagt om ideeën voor het indelen van groepen en om training op deze punten: Welke lesonderdelen kunnen het best klassikaal en onder je eigen leiding plaatsvinden en welke kunnen beter in deelgroepen worden uitgevoerd? En: Hoe zorg je er dan voor dat dat groepswerk effectief verloopt en zinvol blijkt te zijn?

Terug naar het aanbod