Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Weinig zinnetjes worden in het godsdienstonderwijs zo vaak uitgesproken als deze: ‘Maak het concreet!’ Dat hangt samen met het feit dat elke levensovertuiging complexe, abstracte, overkoepelende begrippen bevat. Die vervullen een belangrijke functie: het samenvatten en verbinden van verschillende elementen uit het geheel van de overtuiging. Tegelijk zijn ze moeilijk toegankelijk voor veel jongeren. Werken met theologische begrippen en concepten vraagt van je dat je het verschil weet tussen een knooppunt, een kruispunt en de straat waar je woont.

Terug naar het aanbod