Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Om te leren heeft een leerling opdrachten nodig. De ene keer om leerstof die uitgelegd is toe te passen. De andere keer om erachter te komen waar hij te weinig over weet. En weer een andere keer om in de praktijk te oefenen met een vaardigheid. Het maakt veel uit of je dan kiest voor eenvoudige of (meer) complexe opdrachten. Laat je ze een puzzel van 2 of één van 12 stukjes maken? En wie gaat met welk deel van de opdracht aan de slag? Je moet in ieder geval in staat zijn opdrachten gericht te vereenvoudigen of juist complexer te maken.

Terug naar het aanbod