Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Als mens heb je voor het onderwijs veel meer tot je beschikking dan je stem en je intelligentie. Hetzelfde geldt voor degenen die je onderwijst. Verbeeldingskracht, het vermogen om te associëren met herinneringen en beelden en innerlijk een gebeurtenis mee te maken, is een krachtig middel in het leerproces. Je kunt je erin trainen om daar effectief gebruik van te maken en helpt daarmee allen die niet zozeer in woorden als wel in beelden denken.

Terug naar het aanbod