Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

De praktijk van geloofsonderwijs beslaat een groot deel van het werkveld van een HBO-theoloog, een universitair geschoolde theoloog, een docent godsdienst/levensbeschouwing en van vrijwilligers in de kerk. Met het oog op deze praktijk is dit project gestart.

Vakdidactiek krijgt verhoudingsgewijs nog weinig aandacht in theologie-opleidingen. Vrijwilligers in de kerk staan vaak voor groepen zonder enige vooropleiding. Met dit samenwerkingsproject hopen de we de ambtsdragers, leidinggevenden, docenten, catecheten en kinderwerkers te dienen.

Laurens is werkzaam op de TUA en op de CHE, Lydia werkt bij het IKC. In de vorm van dit project is er een driehoek samenwerking gestart om onze gezamenlijke doelgroepen optimaal te kunnen bereiken en bedienen met toerusting en vorming. Elke organisatie heeft eigen kanalen en toegang tot de doelgroepen die we met dit project beogen. Door het bundelen van krachten en het efficiënt inzetten van onze tijd en mogelijkheden hopen we tot zegen te kunnen zijn.

Terug naar de homepage