Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

In elke les maak je gebruik van werkvormen. Het begrip ‘werkvormen’ is de aanduiding van de organisatievorm waarin de groep een leeropdracht uitvoert. Anders gezegd: de inhoud van de les moet op zijn bestemming aankomen en daarvoor is een voertuig nodig. Dat is de werkvorm. Het helpt je groep enorm als je enerzijds kunt variëren in werkvormen en anderzijds een gekozen werkvorm optimaal kunt inzetten. Of het nu gaat over de vertelling en het groepsgesprek of over de inzet een placemat of het interview.

Terug naar het aanbod