Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Openheid is onmisbaar. Je wilt er alles aan doen om openheid mogelijk te maken en uitnodigend te spreken. Wat kenmerkt nu iemand die openheid bewerkt? Welke deuren zet hij open en met welke sleutel? Volgens deze training draait het om twee basishandelingen: ontvangen en geven, met je houding en met je woorden.

Terug naar het aanbod