Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Inhoud training

Het leven is complex en veelomvattend. Onderwijs geven dat zin heeft voor het leven dus ook. Om je groep toch mee te krijgen is werken met een levensechte casus zinvol. Een situatieschets die herkenbaar is, een zinnige vraag bevat en die het onderwerp klein en overzichtelijk maakt. Wat is een goede casus? Hoe kies je die of hoe stel je die op?

Beeld: Public Domain Pictures

Terug naar het aanbod