Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Op diverse manieren kunnen groepen docenten, leidinggevenden, catecheten of ambtsdragers getraind en toegerust worden om de didactische aanpak te doordenken, te verbeteren en te verdiepen. Dit kan in één sessie plaatsvinden, maar nog mooier is het om dit te spreiden over meerdere momenten zodat er daadwerkelijk een leercirkel doorlopen kan worden in combinatie met de praktijk van het werk op school of in de kerk.

Terug naar de homepage