Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Waar zit je?

De beginsituatie in kaart brengen

Samen onderweg

Doelen stellen

Geslaagd?!

Evalueren en toetsen

Een onsje meer of minder

Je les ter plekke op maat maken

Aan de slag

Groepen indelen en aansturen

Wat gaan we doen?

Instructie geven