Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

De omweg is sneller

Direct en indirect communiceren

Kernachtig

Op zoek naar de kern van het begrip

Verbinding zoeken

Aandacht vangen en vasthouden

Wat zie je?

Observeren en duurzaam contact

Samen oplopen

Versnellen en vertragen

Roerganger

Sturen en ruimte laten

Opstaan

Optreden en ingrijpen