Welkom! Deze website is nog in ontwikkeling. Alle suggesties voor verbetering horen we graag.

Een doelgroep kan ook bestaan uit één persoon. Training en toerusting in teamverband is zinvol, maar de zin ervan verschilt per persoon en je kunt ook behoefte hebben aan versterking van je persoonlijk functioneren.

Dan is persoonlijke begeleiding een goede optie. Het bijwonen van een onderwijsmoment doen we bij voorkeur fysiek, maar het kan ook online. Aansluitend gaan we in gesprek om te reflecteren op allerlei onderwijskundige en inhoudelijke aspecten en patronen. De opbrengst is een verslag met observaties en feedback met aanbevelingen. Daar kun je vervolgens concreet mee aan de slag.

Terug naar de homepage